Algemene voorwaarden

Op onze offertes of opdrachtbevestigingen zijn de volgende standaard voorwaarden van kracht. Afwijkingen hierop staan separaat in deze offerte of opdrachtbevestiging vermeld.

Verzekering:
Tenten zijn verzekerd tegen stormschade. Deze verzekering geldt niet voor de inrichting. Voor overige schade is huurder aansprakelijk. Hieronder verstaan wij onder andere breuk, graffiti en verf, snijschade, tape-resten , diefstal en schade ontstaan uit hoofde van vuurwerk. Een eventueel af te sluiten Evenementenverzekering of WA verzekering geschiedt door en voor rekening  van huurder. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gehuurde vanaf het moment direct na opbouw tot het moment van de afbouw.

Prijzen:
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW, inclusief opbouwen en afbouwen, tenzij anders vermeld. Prijzen kunnen na bezichtiging van de locatie worden aangepast en zijn berekend op basis van werktijden overdag tussen 07.00 uur ’s ochtends en 17.00 uur ‘s middags van maandag tot en met zaterdag.
 
Terrein / Ondergrond:
Het terrein dient goed bereikbaar en goed berijdbaar te zijn voor vrachtwagens en heftrucks. Bij slechte bereikbaarheid of berijdbaarheid kan een meerprijs volgen. Uitgangspunt is hard, vlak en egaal, indien dit niet het geval is dient dit vooraf aan verhuurder kenbaar te zijn gemaakt.
 
Verankering:
Onze tenten worden standaard verankerd met grondpennen van maximaal 100 cm. Huurder dient vooraf aan te geven of er leidingen voor bijv. water, stroom, gas, etc. onder de grond liggen. Alternatieve verankering dient in de offerte apart opgenomen te zijn. Schade aan het terrein uit hoofde van de verankering is voor rekening van de huurder.                                             
 
Vervuiling materialen en overig:
Schoonmaak- en reparatiekosten kunnen in rekening worden gebracht indien de tent anders dan door weersinvloeden vuil is geworden. Hieronder verstaan wij onder andere: Vet, blubber, zand en taperesten, schroeven, spijkers, nietjes en verzagingen. Uitgangspunt is dat de tent en de vloer er net zo uitzien als bij de oplevering.
 
In geval van vorst dient de tent vorstvrij gehouden te worden middels heaters tot het moment van afbouw. Dat betekent dat hiervoor zowel de heaters als de stroomvoorziening niet eerder kunnen worden opgehaald of uitgeschakeld.